Historie

Het ontstaan van WichterWest

Ondernemende Vrouwen: mit mekander

Op 11 juni 2009 heeft de eerste netwerkbijeenkomst van de ondernemende vrouwen in het Westerkwartier, genaamd WichterWest, plaatsgevonden in Niehove. Een regionale bijeenkomst zoals die, onder auspiciën van de Vereniging Groninger Dorpen, ook in Centraal (Groningen), Noord (Groningen), Oldambt en Westerwolde/Veenkoloniën zijn gehouden. Georganiseerd onder de paraplu van het project “Ondernemende Vrouwen: mit mekander”, een provinciaal project voortgekomen uit een Oldambtse vrouweninitiatiefgroep. Dit project is op 1 oktober 2009 afgerond met een symposium dat plaatsvond in het provinciehuis van Groningen. Bij initiatiefnemers, organisaties en bestuurders was duidelijk draagvlak voor een vervolg.

WichterWest

De netwerkbijeenkomst voor ondernemende vrouwen in het Westerkwartier bleek in juni 2009 te voorzien in een behoefte. De startbijeenkomst in Niehove werd een positieve ervaring voor maar liefst 60 (startende) ondernemende vrouwen. De initiatiefgroep heeft zich al uitgebreid en ververst en de netwerkbijeenkomsten (2 per jaar) rijgen zich sinds die eerste bijeenkomst nog steeds aaneen, eerst 2 per jaar, anno 2014 zijn dit er al 6 per jaar. Daarnaast is er een opleidingsaanbod tot stand gebracht, genaamd Wicht-in-Zicht. En er is een overkoepelende stichting, NetWerk: Ondernemende Vrouwen Groninger Ommeland (OVGO) in het leven geroepen ter ondersteuning van de 3 regionale netwerken. Alles om ervoor te zorgen dat ondernemende vrouwen samen kunnen groeien en daarmee een grote bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van het Groningse platteland.

WichterWest, het is een groep enthousiaste vrouwen die onderlinge binding, uitwisseling van kennis en ervaring hoog in het vaandel heeft. Eenieder is vrijwillig aan de slag om een platform te organiseren om de ondernemende vrouw in het Westerkwartier te steunen en vooral ook te inspireren. Dat wordt gedaan door middel van netwerkbijeenkomsten, een facebookpagina, een twitteraccount en een website.

De missie: Vitalisering van het Platteland

De bijeenkomsten die georganiseerd worden zijn laagdrempelig en informatief en bieden volop ruimte om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Door het ontmoeten trachten we lokale en regionale verbindingen aan te brengen.
Alle activiteiten zijn erop gericht om vrouwen te laten groeien in hun ondernemerschap, elkaar te versterken, samenwerkingsverbanden aan te gaan en vooral de exclusieve mogelijkheden op het platteland te benutten.

Als ondernemende vrouwen van en voor een Vitaal Platteland staan wij voor: onderscheidend – kleinschalig – inventief – creatief – samen, maar vooral recht in en uit het hart. We gunnen elkaar wat!